Pres Odun Üretim Makine ve Tesisleri

Pres OdunPres Odun Nedir?

Pres Odun, lignin bakımından zangin orman ve tarımsal atıkların hiçbir kimyasal tutkal ve katkı kullanılmadan yüklsek ısı ve basınç altında sıkıştırılarak elde edilen yeni nesil bir yakıt türüdür.

Bu yöntemle üretilen Pres Odunun kaloriferik değeri kullanılan hammaddenin kaloriferik değernin ortalama iki katına çıkmaktadır. Yanarken is ve zehirli gazlar çıkartmaması da artı bir avantajıdır.

 

1. Girdi ve Çıktıların Tarifi ve Özellikleri

HAMMADDE:  Lignin oranı % 15 ve üzeri olan ağaç talaşlarıdır. Türkiye şartlarında en uygun olan ağaçlar ise MEŞE, KAYIN ve ÇAM  ağaçlarının talaşlarıdır. Tarımsal atıklardan pamuk sapı, mısır koçanı ve benzerleri de kullanılabilmektedir.

Girdilerin yüksek basınç altında, bağlayıcı katkı maddesine gerek olmadan preslenerek briket haline dönüştürülmesiyle, kor halinde ısısını yavaş yavaş veren, kuru ve rijit olması nedeniyle de ısı değeri ( 4000-5000 kcal/kg) yüksek, taşınması ve depolanması kolay, temiz bir yakıt elde edilebilmektedir.

 

2. Pazar Durumu

Türkiye’de pres odun üretimi yapan işletme sayısı ve kapasite tam olarak tespit edilememiştir. Ülkemizde üretime yönelik kapasitenin pres odun için 500.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.

 

3. Üretim ve Talep durumu

Bu ürüne olan talep her yıl yüksek oranlarda artış göstermektedir. Pres odun için en önemli pazar olan şömine sektörü her yıl artış göstermektedir. Şömineler için pres odun üretimi ise ülkemizde nerdeyse yok denecek kadar azdır.

Üretimler talebi karşılayamadığı için yeni yatırımlara ihtiyaç vardır.

Pres Odun Üretim Teknolojisi

Bir Pres Odun üretim tesisi aşağıdaki üretim elemanlarından oluşur:

1. Talaş Bunkeri:

İşletmeye gelen talaşlar kepçe ile talaş bunkerine yüklenir. Üzerinde bulunan ızgaralar ile sisteme, talaş içinde bulunan odun parçaları ve yabancı maddelerin gitmesine engel olur. Sistem kapasitesine uygun miktarda talaşı otomatik olarak besler. İçerisinde talaş bitmeye yakın sesli ve ışıklı sinyal ile operatörü uyarır.

 

 

2. Elek Besleme Helezonu:

Besleme bunkerinden aldığı talaşı otomatik olarak eleğe sevk eder.

 

 

3. Döner Elek:

Gelen talaşı 5 mm altı olarak eler. Elenen talaşlar kurutucuya otomatik olarak beslenirken, 5 mm üzeri talaşlar ise kurutucu ocağında yakacak olarak değerlendirilir.

 

 

 

4. Talaş Kurutucu:

Katı veya sıvı yakıt yakılarak elde edilen sıcak hava ile otomatik ısı kontrolü yapılarak talaşlar % 10 nem oranına kadar kurutulur.

 

 

5. Fan:

Kurutucuya gelen talaşı sıcak hava ile taşıyarak ayırma siklonuna verir.

 

 

 

 

6. Ayırıcı Siklon

 

Kurutucudan fan yardımı ile taşınan talaş içerisindeki kuru talaş ve nemli havayı ayırır. Nemli havayı bacadan tahliye ederken, kuru talaş altında birikir.

 

 

7. Pres ve Besleme Bunkeri

 

Pres üzerindeki bunker sistemden gelen kuru talaşları preslere besleme yapar.

Nem oranı % 10’lar civarına kadar kurutulmuş 5 mm altı talaşlara, yaklaşık 300 derece ısı altında basınç uygulanır ise, içerisinde lignin aktif hale gelmekte ve talaş taneleri birbirine bağlanmaktadır. Bu iş için vidalı tip ekstrüder presler kullanılmaktadır. Pres önüne bağlanan kalıbın şekil ve ölçüsünde pres odunlar elde edilmektedir.

 

 

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.